Сідлецька Тетяна Іванівна

Викладач ВНТУ

Резюме

У 2003р. закінчила з відзнакою факультет Музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. У 2007р. завершила навчання в аспірантурі згаданого університету і захистила кандидатську дисертацію на тему «Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів». Спеціальність 17.00.01 - Теорія та історія культури.

  У 2012р. Сідлецькій Т.І. було присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та гуманітарних наук.  Зараз Сідлецька Т.І.  доцент кафедри суспільно-політичних наук. Викладає дисципліни: "Історія української культури", "Українська та зарубіжна культура".

   Сфера наукових інтересів: історія української культури, теорія та історія народно-інструментального мистецтва, народно-оркестрового виконавства, проблеми розвитку музичної освіти в Україні, особливості культурно-мистецького життя Вінниці, творча діяльність мистецьких колективів. Результати досліджень викладені у 52 наукових публікаціях, з яких 1 - у періодичному виданні, що включено до наукометричної бази даних Web of Science, 2 - у закордонних виданнях (Латвія), 21 - у фахових виданнях України, які включено до інших міжнародних наукометричних баз даних, 28 - статті у збірниках наукових праць і матеріалах конференцій.

   Автор монографії «Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів» (2009), колективної монографії "Діяльність установ культури і мистецьких навчальних закладів як складова культурно-мистецького життя Вінниці кінця XX - початку XXI ст." (Латвія, 2020), навчальних посібників "Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України" (у 2-х частинах, 2011), "Практична культурологія. Ч.I" (у співавторстві, 2012), "Історія української культури" (у 2-х частинах, 2016).

 Створила електронні навчальні посібники "Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України" (свідоцтво №36321 від 29.12.2010р.)   https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/5sidlecka_praktichna_kulturologiya/zmist.html
"Практична культурологія. Музичне мистецтво" (у співавторстві з Т.Б.Буяльською) свідоцтво №56728 від 01.10.2014р.)  https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/2sidlecka_praktychna_kulturologiya_ch1/,
"Історія української культури" https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/15sidlecka_Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi/ 
(
свідоцтво № 75319 від 13.12.2017р.).

 Сідлецька Т.І. призначалася офіційним опонентом під час захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді КНУКіМ (2013р.). Автор 30 відгуків на автореферати дисертаційних досліджень на запит багатьох спеціалізованих вчених рад ВНЗ України.

 Навчалася у семінарі підвищення педагогічної майстерності ВНТУ, підготувала дистанційні курси з дисциплін "Практична культурологія" (посвідчення №26 від 7.10.2011р.) та "Історія української культури" (посвідчення №7 від 06.10.2016р.).
  Виконала програму тренінгу з підготовки експерта забезпечення якості вищої освіти (МОН України, Інститут вищої освіти НАПН України, ВНТУ, сертифікат ПК 020706930119-19, 14.06.2019 р.).
    Із 2019р. Сідлецька Т.І. є експертом Українського культурного фонду (програми Інклюзивне мистецтво, Культура плюс, Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти, сектор Аудіальне мистецтво).

 

Публікацій 57

Хобі

Подорожі Україною, велосипедні прогулянки.

Електронна пошта sidleczka.t.i@vntu.edu.ua