Сідлецька Тетяна Іванівна

Резюме

 

Кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету


У 2003р. закінчила з відзнакою факультет Музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. У 2007р. завершила навчання в аспірантурі згаданого університету і захистила кандидатську дисертацію на тему «Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів». Спеціальність 17.00.01 - Теорія та історія культури.

У 2012р. Сідлецькій Т.І. було присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та гуманітарних наук.  Викладає дисципліни: "Історія української культури", "Культурологія", "Практична культурологія".

  Сфера наукових інтересів: теорія та історія народно-інструментального мистецтва, народно-оркестрового виконавства, проблеми розвитку музичної освіти в Україні, особливості культурно-мистецького життя Вінниці. Результати досліджень викладені у 34 наукових публікаціях, з яких 19 у фахових виданнях.

  Автор монографії «Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів» (2009), навчальних посібників "Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України" (у 2-х частинах, 2011), "Практична культурологія. Ч.I" (у співавторстві, 2012), "Історія української культури" (у 2-х частинах, 2016).

Створила електронні навчальні посібники "Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України" (свідоцтво №36321 від 29.12.2010р.)  http://posibnyky.vntu.edu.ua/narodniy_rkestr/index.htm,  "Практична культурологія. Музичне мистецтво" (у співавторстві з Т.Б.Буяльською) (свідоцтво №56728 від 01.10.2014р.) http://posibnyky.vntu.edu.ua/Pr_cult/index.html, "Історія української культури"          http://posibnyky.vntu.edu.ua/ebook-kult/book/index.html (свідоцтво № 75319 від 13.12.2017р.).

 Сідлецька Т.І. призначалася офіційним опонентом під час захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді КНУКіМ (2013р.). Автор 20 відгуків на автореферати дисертаційних досліджень на запит багатьох спеціалізованих вчених рад ВНЗ України.

Навчалася у семінарі підвищення педагогічної майстерності ВНТУ, підготувала дистанційні курси з дисциплін "Практична культурологія" (посвідчення №26 від 7.10.2011р.) та "Історія української культури" (посвідчення №7 від 06.10.2016р.).

  Сторінка в гугл академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SlUO-FQAAAAJ&hl=ru