Сідлецька Тетяна Іванівна

Викладач ВНТУ

Резюме

  У 2003р. закінчила з відзнакою факультет Музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. У 2007р. завершила навчання в аспірантурі згаданого університету і захистила кандидатську дисертацію на тему «Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів». Спеціальність 17.00.01 - Теорія та історія культури.

    У 2012р. Сідлецькій Т.І. було присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та гуманітарних наук.  Зараз Сідлецька Т.І.  доцент кафедри суспільно-політичних наук. Викладає дисципліни: "Історія та культура України", "Українська та зарубіжна культура".
  Напрямки наукової діяльності:  історія української культури; теорія та історія народно-інструментального мистецтва, народно-оркестрового виконавства; мистецька освіта; культурно-мистецьке життя Вінниці; творча діяльність мистецьких колективів. Результати досліджень викладені у 61 науковій публікації, з яких 1 - у періодичному виданні, що включено до наукометричної бази даних  Web of Science, 2 - у закордонних виданнях (Латвія), 22 - у наукових фахових виданнях України, які включено до інших міжнародних наукометричних баз даних, 36 - статті у збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій.
  Авторка монографії "Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів" (2009), колективної монографії "Діяльність установ культури і мистецьких навчальних закладів як складова культурно-мистецького життя Вінниці кінця XX - початку  XXI ст." (Латвія, 2020), навчальних посібників "Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України" (у 2-х частинах, 2011), "Практична культурологія. Ч.I" (у співавторстві, 2012), "Історія української культури" (у 2-х частинах, 2016).
 Створила електронні навчальні посібники "Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України" https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/5sidlecka_praktichna_kulturologiya/zmist.html (свідоцтво №36321 від 29.12.2010 р.),  "Практична культурологія. Музичне мистецтво" (у співавторстві з Т.Б. Буяльською, свідоцтво № 56728 від 01.10.2014р.) https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/2sidlecka_praktychna_kulturologiya_ch1/, "Історія української культури" https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/icgn/15sidlecka_Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi/ (свідоцтво № 75319 від 13.12.2017р.).
Профілі у Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=SlUO-FQAAAAJ, ORCID  https://orcid.org/0000-0001-8209-8387, WoS https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAN-8452-2020.

 Сідлецька Т.І. призначалася офіційним опонентом під час захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді КНУКіМ (2013р.). Автор 30 відгуків на автореферати дисертаційних досліджень на запит багатьох спеціалізованих вчених рад ВЗО України.

 Навчалася у семінарі підвищення педагогічної майстерності ВНТУ, підготувала дистанційні курси з дисциплін "Практична культурологія" (посвідчення №26 від 7.10.2011р.) та "Історія української культури" (посвідчення №7 від 06.10.2016р.).
  Виконала програму тренінгу з підготовки експерта забезпечення якості вищої освіти (МОН України, Інститут вищої освіти НАПН України, ВНТУ, сертифікат ПК 020706930119-19, 14.06.2019 р.).
    Із 2019р. Сідлецька Т.І. є експертом Українського культурного фонду (програми Інклюзивне мистецтво, Культура плюс, Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти, сектор Аудіальне мистецтво).

 

Публікацій 57

Хобі

Подорожі Україною, велосипедні прогулянки.

Електронна пошта sidleczka.t.i@vntu.edu.ua