Сідлецька Тетяна Іванівна

Наукова робота

Сідлецька Т.І. має 34 наукові публікації. Основні з них:

Сідлецька Т.І. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів: монографія.- Вінниця: ВНТУ, 2009.- 184 с.  Монографiя  (1,61Mb) 

 Сідлецька Т. І. Формування складу українського оркестру народних інструментів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XIV. – К.: Міленіум, 2005. – С. 154–161. 

http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19105

 Сідлецька Т.І. Шляхи і тенденції розвитку репертуару українського оркестру народних інструментів // Вісник ДАККіМ: Наук. журнал. – 2006. – № 1. – К.: Міленіум, 2006. – С. 64–69. Шляхи і тенденції розвитку репертуару УОНІ (355,63kb)

 Сідлецька Т.І. Особливості становлення і розвитку академічного професійного навчання на народних інструментах // Вісник ДАКККіМ: Наук. журнал. — 2007. ‑ № 4. – К.: Міленіум, 2007. ‑ С. 75-81. Особливості становлення і розвитку академічного професійного навчання на народних інструментах (272,71kb) 

Сідлецька Т.І. Народно-інструментальне мистецтво України: тенденції та перспективи розвитку // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць: у 2-х т. – Вип.15. ‑ Рівне: РДГУ, 2009. – Т.1. ‑ С. 89‑96. Народно-інструментальне мистецтво України: тенденції та перспективи розвитку (280,28kb) 

Сідлецька Т.І. Особливості функціонування та розвитку Національного оркестру народних інструментів України // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 16. ‑ К.: Міленіум, 2009. – С. 191‑197. Особливості функціонування та розвитку Національного оркестру народних інструментів України (262,31kb)

 Сідлецька Т.І. Шляхи виникнення та розвитку кобзи і бандури в Україні // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць: у 2-х т. – Вип.16. ‑ Рівне: РДГУ, 2010. – Т.1. ‑ С. 14‑19. Шляхи виникнення та розвитку кобзи і бандури в Україні (443,42kb) 

Сідлецька Т.І. Формування музично-естетичних орієнтацій студентської молоді // Гуманізм та освіта: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції (14‑16 вересня 2010 р.). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. ‑ С. 62‑64. Формування музично-естетичних орієнтацій студентської молоді (55,50kb) 

Сідлецька Т.І. Культурно-мистецьке життя Вінниці першої третини XX ст. // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 20. ‑ К.: Міленіум, 2011. – С. 287‑294.  Культурно-мистецьке життя Вінниці першої третини XX ст. (358,78kb)

 Сідлецька Т.І. Особливості розвитку репертуару народно-оркестрових колективів на сучасному етапі // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» каф. культурології. – Вип. 11 / за ред. проф. В. Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2011. – С. 56‑60.  Особливості розвитку репертуару народно-оркестрових колективів на сучасному етапі (410,58kb)

 Сідлецька Т.І. Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XXIX. – К.: Міленіум, 2012. – С. 462467http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13879

Сідлецька Т.І. Становлення і розвиток мистецької освіти в Україні // Знання. Освіта. Освіченість: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції (25‑27 вересня 2012 р.). ‑ Вінниця: ВНТУ, 2012.  Становлення і розвиток мистецької освіти в Україні (74,00kb) 

Сідлецька Т.І. Особливості масової музики як соціального й культурного феномена // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць: у 2-х т. – Вип.19. ‑ Рівне: РДГУ, 2013. – Т.1. ‑ С. 113‑117. Особливості масової музики як культурного й соціального феномена (352,01kb)

 Сідлецька Т.І. Творча діяльність провідних мистецьких колективів Вінниці // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 25. ‑ К.: Міленіум, 2014. – С. 113‑119.  Творча діяльність провідних мистецьких колективів Вінниці періоду незалежності України (103,50kb)

Сідлецька Т.І. Оркестр народних інструментів Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича: історія становлення та розвитку // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць: у 2-х т. – Вип.21. ‑ Рівне: РДГУ, 2015. – Т.1. ‑ С. 200‑204. Оркестр народних інструментів Вінницького училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича історія становлення та розвитку (292,99kb) 

 Сідлецька Т.І. Формування методики викладання гри на акордеоні в Україні // Знання. Освіта. Освіченість: Зб. матеріалів III Міжнародної наук.-практ. конференції (28‑29 вересня 2016 р.). ‑ Вінниця: ВНТУ, 2016. ‑ С. 101‑104.

http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13695

 Сідлецька Т.І. Творча діяльність жіночого вокального ансамблю «Перлина» Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича: мистецтвознавчий дискурс // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 31. ‑ К.: Міленіум, 2017. ‑ С. 37–44.  http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/18270

 Sidletska Tetyana. The male vocal ensemble «Brevis» of Vinnytsia college of Culture and Arts named after M. D. Leontovych: its creativity and value for the development of vocal art of Vinnytsia region / Tetyana Sidletska // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. – К.: Міленіум, 20018. ‑ № 2. – С. 275 – 278.  http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22837