Сідлецька Тетяна Іванівна

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

1.Сідлецька Т.І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Ч.I.: навчальний посібник. ‑ Вінниця: ВНТУ, 2011. ‑ 122 с.  http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13556

2.Сідлецька Т.І. Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України. Ч.II.: навчальний посібник. ‑ Вінниця: ВНТУ, 2011. ‑ 73 с.  http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13556

3.Буяльська Т.Б., Сідлецька Т.І. Практична культурологія. Частина I. ‑ Вінниця: ВНТУ, 2012. ‑ 108 с.  http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13181

4.Сідлецька Т.І. Історія української культури. Ч.I: навч. пос. / Т.І. Сідлецька.  Вінниця: ВНТУ, 2016.  119 с.      http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13555

5.Сідлецька Т.І. Історія української культури. Ч.II: навч. пос. / Т.І. Сідлецька. ‑ Вінниця: ВНТУ, 2016. ‑ 78 с.   http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13555

Матеріали для студентів з диципліни

"Історія української культури"

Навчальна програма з дисципліни "Історія української культури"

 Навчальна програма (144,50kb)

Навчальний посібник Історія української культури Ч.I (1,33Mb) 

Навчальний посібник  Історія української культури Ч.II (1,10Mb)

Електронний навчальний посібник з дисципліни "Історія української культури"

http://posibnyky.vntu.edu.ua/ebook-kult/book/index.html

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Історія української культури"  http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/18962

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Історія української культури" для студентів заочної форми навчання  http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/19544

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Історія української культури" для студентів заочної форми навчання    http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/19682

Електронні навчальні посібники з дисципліни "Практична культурологія"  

"Практична культурологія. Історія народно-оркестрового виконавства України" http://posibnyky.vntu.edu.ua/narodniy_rkestr/index.htm

"Практична культурологія. Музичне мистецтво" http://posibnyky.vntu.edu.ua/Pr_cult/index.html