Сідлецька Тетяна Іванівна

Публікації

 

Сідлецька Т.І. має 34 наукові публікації. Основні з них:

 Сідлецька Т.І. Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів: монографія.- Вінниця: ВНТУ, 2009.- 184 с.  Монографiя  (1,61Mb) 

 Сідлецька Т. І. Формування складу українського оркестру народних інструментів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XIV. – К.: Міленіум, 2005. – С. 154–161.  http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/19105

 Сідлецька Т.І. Шляхи і тенденції розвитку репертуару українського оркестру народних інструментів // Вісник ДАККіМ: Наук. журнал. – 2006. – № 1. – К.: Міленіум, 2006. – С. 64–69. Шляхи і тенденції розвитку репертуару УОНІ (355,63kb)

 Сідлецька Т.І. Особливості становлення і розвитку академічного професійного навчання на народних інструментах // Вісник ДАКККіМ: Наук. журнал. — 2007. ‑ № 4. – К.: Міленіум, 2007. ‑ С. 75-81. Особливості становлення і розвитку академічного професійного навчання на народних інструментах (272,71kb) 

 Сідлецька Т.І. Народно-інструментальне мистецтво України: тенденції та перспективи розвитку // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць: у 2-х т. – Вип.15. ‑ Рівне: РДГУ, 2009. – Т.1. ‑ С. 89‑96. Народно-інструментальне мистецтво України: тенденції та перспективи розвитку (280,28kb)

 Сідлецька Т.І. Особливості функціонування та розвитку Національного оркестру народних інструментів України // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 16. ‑ К.: Міленіум, 2009. – С. 191‑197. Особливості функціонування та розвитку Національного оркестру народних інструментів України (262,31kb)

 Сідлецька Т.І. Шляхи виникнення та розвитку кобзи і бандури в Україні // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць: у 2-х т. – Вип.16. ‑ Рівне: РДГУ, 2010. – Т.1. ‑ С. 14‑19. Шляхи виникнення та розвитку кобзи і бандури в Україні (443,42kb) 

 Сідлецька Т.І. Формування музично-естетичних орієнтацій студентської молоді // Гуманізм та освіта: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції (14‑16 вересня 2010 р.). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. ‑ С. 62‑64. Формування музично-естетичних орієнтацій студентської молоді (55,50kb) 

Сідлецька Т.І. Культурно-мистецьке життя Вінниці першої третини XX ст. // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 20. ‑ К.: Міленіум, 2011. – С. 287‑294. Культурно-мистецьке життя Вінниці першої третини XX ст. (358,78kb)

 Сідлецька Т.І. Особливості розвитку репертуару народно-оркестрових колективів на сучасному етапі // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» каф. культурології. – Вип. 11 / за ред. проф. В. Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2011. – С. 56‑60.  Особливості розвитку репертуару народно-оркестрових колективів на сучасному етапі (410,58kb)

 Сідлецька Т.І. Музична освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць. – Вип. XXIX. – К.: Міленіум, 2012. – С. 462467http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13879

Сідлецька Т.І. Становлення і розвиток мистецької освіти в Україні // Знання. Освіта. Освіченість: Зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції (25‑27 вересня 2012 р.). ‑ Вінниця: ВНТУ, 2012.  Становлення і розвиток мистецької освіти в Україні(74,00kb) 

 Сідлецька Т.І. Особливості масової музики як соціального й культурного феномена // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць: у 2-х т. – Вип.19. ‑ Рівне: РДГУ, 2013. – Т.1. ‑ С. 113‑117. Особливості масової музики як культурного й соціального феномена (352,01kb)

 Сідлецька Т.І. Творча діяльність провідних мистецьких колективів Вінниці // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 25. ‑ К.: Міленіум, 2014. – С. 113‑119.  Творча діяльність провідних мистецьких колективів Вінниці періоду незалежності України (103,50kb)

Сідлецька Т.І. Оркестр народних інструментів Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича: історія становлення та розвитку // Українська культура: минуле, сучасність, шляхи розвитку: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць: у 2-х т. – Вип.21. ‑ Рівне: РДГУ, 2015. – Т.1. ‑ С. 200‑204. Оркестр народних інструментів Вінницького училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича історія становлення та розвитку (292,99kb) 

 Сідлецька Т.І. Формування методики викладання гри на акордеоні в Україні // Знання. Освіта. Освіченість: Зб. матеріалів III Міжнародної наук.-практ. конференції (28‑29 вересня 2016 р.). ‑ Вінниця: ВНТУ, 2016. ‑ С. 101‑104.  http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13695

  Сідлецька Т.І. Творча діяльність жіночого вокального ансамблю «Перлина» Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича: мистецтвознавчий дискурс // Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. – Вип. 31. ‑ К.: Міленіум, 2017. ‑ С. 37–44.  http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/18270

 Сідлецька Т. Пам’ятки архітектури смт. Чернівців Вінницької області: проблеми збереження та реставрації / Тетяна Сідлецька, Олена Зінько // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція: Матеріали конференції (6 жовтня 2017 р.), смт. Чернівці. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 237 – 240.  http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/18817

 Сідлецька Т. І. Теоретико-методологічні принципи педагогічної системи професора П. О. Андрійчука / Т. І. Сідлецька // Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми державотворення України». – Електронний ресурс. ‑ Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/e-democracy/e-democracy2017/schedConf/presentations

Sidletska TetyanaThe male vocal ensemble «Brevis» of Vinnytsia college of Culture andArts named after M. D. Leontovychits creativity and value for the development of vocal artof Vinnytsia region Tetyana Sidletska // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. – К.: Міленіум, 20018. - №2. – С. 275 – 278.  http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22837